یادمه سال 1394، اولین روز کاریم توی موسسه سفیر با یه دنیا استرس و سردرگمی رفتم سر کلاس! بعد از ۲ سال با خودم گفتم، میشه روش بهتر و کاربردی تری پیدا کرد تا به آدمای بیشتری در این زمینه کمک کرد؟ واقعا بهترین روش یادگیری و تدریس چیه؟ تصمیم گرفتم کلاسای خصوصی بگیرم، و بعدشم فکر پیجم به سرمون زد! با خودم گفتم: میخوام اول از همه، تمامِ شاگردای دنیارو پیدا کنم، آگاهشون کنم، از تجربیاتم براشون بگم و راهنماییشون کنم تا در کنار هم از پیشرفتامون لذت ببریم. دوست دارم شاگردام انقدر یاد بگیرن تا دیگه ایرادای منم پیدا کنن!

میخوام لذت دیدن فیلما بدون زیرنویس، حرف زدن بدون فکر، مسافرت رفتن بدون سردرگمی و فهمیدن کلمه به کلمه مقاله ها یا آهنگای مورد علاقمون رو تجربه کنیم! ‌چه خوبه توی این دوران کرونا و پر استرس، یه شونه ای مثل انگلیسی داشته باشیم، تا سرمونو بذاریم روش و یکم حال کنیم. به دور از استرس و هیاهو.